Ofte stillede spørgsmål om mental sundhed

Få svar på dine spørgsmål om mental sundhed og trivsel hos Hypnosesjælland.

Har du spørgsmål?

Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål her, er du velkommen til at kontakte mig.

Hvordan kan jeg bestille en terapisession?

Du kan nemt bestille en terapisession ved at kontakte os på telefon eller e-mail. Jvivil hjælpe dig med at planlægge en tid, der passer dig bedst.

Hvad er forskellen mellem individuel terapi og online konsultation?

Individuel terapi fokuserer på en-til-en-forbindelsen mellem klienten og terapeuten. Det giver mulighed for dybdegående samtaler og individuel opmærksomhed. Vi tilbyder online konsultationer for vores klienter, der foretrækker at modtage terapi eller rådgivning på afstand. Du kan booke en tid til en online konsultation på samme måde som en almindelig terapisession.

Hvordan kan Hypnosesjælland hjælpe mig med mine mentale udfordringer?

Hypnosesjælland er dedikeret til at hjælpe dig med dine mentale udfordringer. Vores erfarne psykoterapeut vil arbejde sammen med dig for at forstå dine behov og udvikle en skræddersyet behandlingsplan. Vi tilbyder individuel terapi samt online konsultationer for at imødekomme forskellige behov og præferencer

Hvem kan drage fordel af NLP?

NLP (Neuro-Linguistic Programming) er en kraftfuld tilgang til personlig udvikling, og det er ikke kun forbeholdt bestemte grupper. Alle, der ønsker at vokse og opleve livet på en mere rummelig og positiv måde, kan drage fordel af NLP. Dette omfatter dem, der ønsker at forstå sig selv bedre, navigere gennem deres omgivelser mere effektivt og generelt forbedre deres livskvalitet ved at frigøre sig fra uhensigtsmæssige følelser.

NLP adskiller sig fra andre psykologiske systemer ved at tilbyde en skånsom, naturlig og effektiv tilgang til personlig udvikling. Mange mennesker kan opfatte personlig udvikling som en udfordrende rejse, men NLP og hypnose gør denne rejse mere tilgængelig og mindre besværlig. Gennem en forståelse af, hvordan vi opfatter virkeligheden, fokuserer NLP på at ændre vores opfattelse snarere end selve virkeligheden.

NLP studerer de ubevidste processer i vores sind og hvordan disse påvirker vores opfattelse af os selv og verden omkring os. Det handler om at erkende, at vores tanker og opfattelser former vores følelser, selvværd og i sidste ende vores handlinger. Derfor er NLP et kraftfuldt værktøj til at skabe forandringer og forbedre livskvaliteten.

Vi skaber vores egne opfattelser, overbevisninger og værdier gennem livet, men nogle gange udvikler vi ubevidst opfattelser, der begrænser os eller ikke længere tjener os vel. Disse begrænsninger kan manifestere sig som forskellige symptomer, og her kommer NLP til hjælp. Ved at anvende NLP-værktøjer kan vi opdatere vores tankemønstre, fjerne begrænsninger og forbedre vores livsglæde og livskvalitet.

NLP kan hjælpe med en bred vifte af udfordringer, herunder nedtrykthed, angst, forvirring, hovedpine, søvnløshed, lavt selvværd og eksamensangst. Kroppen reagerer på indre ubalance på forskellige måder, og NLP giver mulighed for at skabe en mere positiv og rummelig opfattelse af verden, hvilket igen kan forbedre vores velvære.

For dem, der ønsker at udforske NLP yderligere eller diskutere specifikke behov, er det opfordret til at kontakte mig via telefon eller e-mail. NLP er ikke blot en terapeutisk tilgang; det er en vej mod personlig vækst og forbedring, og det kan være et uvurderligt redskab for enhver, der stræber efter at optimere deres liv.

Historisk set blev NLP udviklet i midten af 70’erne af sprogprofessor John Grinder og gestaltterapeut og datalog Richard Bandler. Deres mål var at fokusere på at finde nye ressourcer og forståelse i stedet for kun at grave i problemerne. Gennem studier af terapeuter som Fritz Perls, Virginia Satir og Milton Erickson identificerede de ubevidste processer, der styrer menneskelige evner. Disse processer kunne ikke kun afdækkes, men også læres af andre. I dag anvendes NLP bredt inden for personlig udvikling, målsætning, kommunikation/ledelse og sport for at forbedre præstationer og fjerne begrænsninger.


NLP står for Neuro Lingvisktisk Programmering

I

NLP, eller Neuro-Lingvistisk Programmering, er en terapiform, der hævder, at nervesystemet kommunikerer gennem indre følelser, lyde, ord og billeder, hvilket former vores opfattelse af virkeligheden. Denne opfattelse påvirker vores daglige funktion. NLP muliggør kommunikation med nervesystemet gennem underbevidstheden, hvilket kan ændre vores virkelighedsopfattelse.

Vi anvender alle NLP konstant, idet vores sanser aktiveres, og indre billeder, følelser, lyde og indre dialoger registreres i underbevidstheden. Disse sanser kan være positive eller negative, afhængigt af den enkeltes måde at bruge og registrere dem på. Med NLP kan vi kortlægge, hvordan vi arkiverer oplevelser og omprogrammere ubehagelige eller uhensigtsmæssige oplevelser til trygge og neutrale.

NLP er et kraftfuldt redskab og den hurtigst voksende terapiform herhjemme. Det muliggør kommunikation med underbevidstheden for at ændre opfattelsen af virkeligheden. NLP anvendes effektivt mod angst, mindreværd, skyldfølelse, fobier og andre udfordringer. Kortlægningen af vores arkiverede oplevelser hjælper med at omprogrammere ubehagelige oplevelser og hente indre ressourcer frem.

Sindet fungerer som et arkiv, hvor traumatiske oplevelser kan være arkiveret. Ved at guide en person tilbage via underbevidstheden kan man skifte en arkiveret traumatiske oplevelse ud med en positiv. Dette skaber ikke en forandring i virkeligheden, men det ændrer måden, vi arkiverer på, hvilket kan forbedre livskvaliteten.

NLP giver os valget mellem at arkivere positive eller negative følelser i sindets arkiv. Dette valg påvirker direkte vores livskvalitet. Negativ arkivering kan bidrage til sygdom i kroppen. Derfor er NLP også effektivt mod fysiske sygdomme. At bevæge sig fra at være et ‘offer’ til at tage ansvar for ens eget liv giver en styrke, og dette er en central del af NLP – at finde sin indre styrke.

NLP beskæftiger sig ikke kun med fortiden; det arbejder også med fremtiden. At sætte mål for vores liv er afgørende, ikke kun erhvervsmæssigt, men også for vores fritid, bolig, helbred, familie, penge og parforhold. Processen giver selvindsigt og gør det lettere at opnå de ønskede mål i livet.


Hvad er det, der gør hypnose så effektivt?

Hypnose repræsenterer en unik bevidsthedstilstand, også kaldet trance, hvor det ubevidste sind og dets ressourcer direkte engageres. Denne særlige tilstand åbner døren for problemløsning og skabelse af positive forandringer på alle områder af livet. Selvom hypnose som begreb ikke er nyt, og vi naturligt oplever trancetilstande flere gange om dagen, er det den anvendelse af hypnoseteknikker, der udmærker sig som en kraftfuld metode til at ændre gamle mønstre, trække på ressourcer og løse emotionelle konflikter.

Hypnose evner at arbejde direkte med det ubevidste sind, hvor vores indlæringer, evner, vaner, følelser og indtryk er gemt. Ved at anvende hypnoseteknikker kan vi transformere gamle mønstre, skabe nye indlæringer og opløse emotionelle konflikter eller blokeringer. Det er essentielt at forstå, at hypnose er en tilstand af intens fokuseret opmærksomhed, hvor klienten bevarer fuld kontrol over situationen, og ingen kan hypnotiseres mod deres vilje.

En betydningsfuld fordel ved hypnose er dens alsidighed. Den kan anvendes på næsten alle livsområder og problemer. I terapeutisk praksis hævder man, at problemet ligger i det bevidste sind, mens løsningen findes i det ubevidste. Med hypnose har man en direkte adgang til det ubevidste, hvor det bevidste sind har begrænset indflydelse. Dette gør hypnose til et uvurderligt terapeutisk redskab.

Hypnose strækker sig ud over det terapeutiske og gavner enhver, der ønsker at forbedre deres liv. Uanset om det er som underviser, leder, i en indlæringssituation eller som forælder, kan hypnose effektivt mobilisere de nødvendige ressourcer. I trance kan det ubevidste kontaktes for at styrke de nødvendige ressourcer til at håndtere forskellige livssituationer.

Hypnose er ikke en nylig opdagelse, da mennesker gennem årtusinder har anvendt trancetilstande i form af dans, sang, ritualer osv. Vi er alle bekendt med naturlige trancetilstande, der opstår mellem søvn og vågenhed om morgenen eller mellem vågenhed og søvn om aftenen. Naturlige trancetilstande kan også opstå, når vi kører bil, ser fjernsyn eller dagdrømmer. Disse tilstande fungerer som en genopladning af vores ‘batterier’.

Evnen til at gå i trance er en naturlig funktion i vores sind. Ved hjælp af en hypnoterapeut kan denne naturlige tilstand bevidst skabes, bruges som et redskab og rettes mod ønskede positive forandringer.

Under hypnose er der direkte kontakt med det underbevidste sind, også kendt som det ubevidste sind. Forskellen mellem den naturlige trancetilstand og hypnoseterapi er, at hypnosen altid tjener et terapeutisk formål. En hypnotisk trance kan defineres som en indadvendt tilstand, hvor man er i kontakt med tilstande og ressourcer, som normalt ikke er tilgængelige. Det underbevidste sind fungerer som vores ‘biologiske harddisk’, hvor alle indlæringer, evner, vaner og følelser er gemt.

Hypnose er i sig selv et kraftfuldt værktøj, men det skaber ikke forandringer alene. Det kræver træning og teknikker at bruge hypnose til at skabe effektive positive forandringer. Jeg arbejder med den Ericksonianske hypnosemetode og de nyeste hypnoterapeutiske metoder for at imødekomme klienternes behov på en fleksibel måde. Hypnoterapi involverer metoder til at afdække årsagen til et problem, neutralisere, ændre eller finde nye ressourcer i årsagsbegivenheden. Det skaber en ny forståelse på et ubevidst plan, hvorfra klienten kan handle og reagere med den nye indsigt. Hypnoterapi inkluderer også værktøjer til at frigøre