Hvad er hypnose

Hvad er det, der er så godt ved hypnose?


Den store fordel ved hypnose er, at det kan bruges på stort set alle problemer og alle områder af livet. I hypnose eller trance arbejdes der direkte med det ubevidste og dets ressourcer.

Når man arbejder med terapi, siger man, at problemet findes i det bevidste sind og løsningen findes i det ubevidste. Med hypnose har vi en direkte vej til det ubevidste. Det bevidste sind får ikke mange chancer for at gribe forstyrrende ind i processen. Derfor er hypnose et uvurderligt terapeutisk redskab.

Men hypnose kan også bruges på mange andre områder. Hvis man ønsker flere ressourcer sit liv, f.eks. som underviser, som leder, i en indlæringssituation, som mor eller hvad, man nu har behov for, så er hypnose også excellent, fordi man i en trance på forskellig måde kan bede det ubevidste kontakte alle de ressourcer, man har brug for, og det kan gøres ret effektivt.
 

Hvad er egentlig hypnose?


Hypnose er en ændret bevidsthedstilstand, en trancetilstand.
Hypnose eller trance er ikke noget nyt. I årtusinder har mennesker kendt og brugt trancetilstande, som de er kommet i ved hjælp af f.eks. danse, sange, ritualer mm.  

Vi kender alle til trancetilstande. Vi er i naturlige trancetilstande flere gange om dagen. Blandt andet om morgenen når vi er i tilstanden mellem søvn og vågen og om aftenen når vi er mellem vågen og søvn. Vi kan også opleve at være i en naturlig trancetilstand, når vi kører bil, ser fjernsyn eller når vi dagdrømmer, falder i staver eller bare sidder stille og kigger ud i luften, måske kun i nogle sekunder. I denne tilstand ser vi indre billeder, hører lyde eller fører en indre dialog. Vi ’genoplader batterierne’.

Det betyder, at vi alle sammen har evnen til at gå i trance, det er en funktion i vores sind og sammen med en hypnoterapeut/hypnotisør kan man bevidst skabe den naturlige ressourcefulde tilstand, så man kan anvende den til at lave de ønskede positive forandringer.

Når man er i Hypnose/trance er man i kontakt med underbevidstheden også kaldet det ubevidste sind.

Forskellen mellem den naturlige trancetilstand og hypnoseterapi er, at hypnosen altid har et terapeutisk formål.  Man kan også definere en hypnotisk trancetilstand som en indadrettet tilstand, hvor man er i kontakt med tilstande og ressourcer, som man normalt ikke er i kontakt med.

Det ubevidste sind er vores ’biologiske harddisk’.

Her er alle vores indlæringer lagret, alle vores evner, ressourcer, vaner, følelser, alle de indtryk vi har haft gennem hele vores liv.

Vores automatiske tanke- og adfærdsmønstre fungerer også ud fra det ubevidste sind. Derfor kan man nemt og naturligt vha. hypnoseteknikkerne ændre gamle mønstre, skabe forandringer, nye indlæringer, hente ressourcer og anvende dem i hypnoterapien, så følelsesmæssige konflikter eller blokeringer kan ændres, så vi kan genfinde vores livsenergi og glæde, fungere optimalt.

Hypnose er en tilstand af intens fokuseret opmærksomhed. Faktisk er man i endnu bedre kontakt med sine behov, værdier, sin indre kerne, når man er i trance, det betyder at klienten har fuldt ud kontrol over situationen, man kan ikke hypnotisere nogen mod deres vilje og man kan ikke påvirke mennesker i trance med noget som er imod deres værdier.

Hypnose er et værktøj

Hypnosetilstanden er et værktøj, hypnose i sig selv skaber ikke forandringer, det er behageligt og man oplever velvære, men det i sig selv er ikke nok til at effektive positive forandringer sker.

Det hjælper heller ikke at have en skruetrækker, hvis man ikke ved, hvordan man skal bruge den.

Jeg arbejder med den Ericsonianske hypnosemetode og med de nyeste og mest opdaterede hypnoterapeutiske metoder på den måde er det muligt for mig at være fleksibel og imødekomme klienternes behov.

Hypnoterapi består af metoder til bl.a. at afdække årsagen til problemet (finde ud af hvornår og hvordan spiren er lagt) og herefter neutralisere, ændre eller som i de fleste tilfælde ligefrem finde nye ressourcer i årsagsbegivenheden.

På den måde skaber man en ny tilfredsstillende forståelse, indlæring på et ubevidst plan, så man i fremtiden kan handle og reagere ud fra den nye forståelse/indsigt, man har fået under trancen.

Hypnoterapi består også af forandringsværktøjer til at frigøre sig fra begrænsende følelser som f.eks. vrede. Mange mennesker lever sit liv med en indre vrede.

Vrede kommer fra følelsen af at have følt sig uretfærdigt behandlet på et tidspunkt. Man kan f.eks. have vrede mod andre personer eller sig selv.

Uanset om man har misforstået det, der skete dengang eller om der virkelig er sket noget uretfærdigt, handler det ikke om, at vi skal anklage andre mennesker i vores liv, det kommer der ikke noget godt ud af og vil i længden kun begrænse os selv. Det drejer sig om den følelse, vi har skabt inde i os selv, det er den der i virkeligheden begrænser os.

Og ved at rense den følelse ud vha. hypnoseteknikkerne, kan man opleve en stærk frigørelse fra gamle, negative følelser, tanke- og adfærdsmønstre og på den måde opleve livet, sig selv og andre med større rummelighed og bruge sin energi på konstruktive og tilfredsstillende ting.

Der er næsten ingen grænser for hvilke problemer og symptomer hypnoterapi kan hjælpe mod, så længe du selv ønsker at skabe en positiv forandring og kan forestille sig, at det er muligt at fungere uden problemet. Man kan bl.a. afdække årsagen til klientens problem (finde ud af hvornår og hvordan spiren er lagt) og herefter neutralisere, ændre eller som i de fleste tilfælde ligefrem finde nye ressourcer i årsagsbegivenheden.