Hvad er NLP

Hvem kan have glæde af NLP?

Alle, som har lyst til at vokse. Alle, som har lyst til at opleve sig selv, sine omgivelser, sine muligheder og sit liv på en mere rummelig og positiv måde: Fri fra uhensigtsmæssige følelser og med større livskvalitet.

Hvorfor bruge NLP?

Nogle mennesker har den holdning (måske har de hørt det fra andre eller selv oplevet det), at personlig udvikling er hårdt, sådan behøver det ikke at være.

NLP (og hypnose) er mere blid, naturlig og effektiv end noget andet psykologisk system.

Hvordan virker det?

NLP handler om, at vi alle sammen opfatter virkeligheden forskelligt og på den måde, er det vores opfattelse af virkeligheden, der har betydning for, hvordan vi fungerer, snarere end virkeligheden selv.

Jeg kan give dig et meget enkelt eksempel: Når jeg har hjulpet en person af med en fobi, f.eks. flyskræk eller angsten for edderkopper, hvad har så ændret sig? Har virkeligheden ændret sig? Næ… edderkoppen er stadig den samme, men personens opfattelse af virkeligheden (edderkoppen eller flyveturen) har ændret sig.

NLP er et studium af, hvad det er for nogle ubevidste processer i vores sind, som skaber vores opfattelse af os selv og virkeligheden. Vores følelser, vores ide om, hvad vi kan og ikke kan, vores selvtillid og dermed vores handlinger og livskvalitet afhænger alt sammen af, hvordan vi ubevidst og bevidst bruger vores sind.

Ser du muligheder eller begrænsninger?

I løbet af vores opvækst og liv skaber vi en masse overbevisninger, værdier og erfaringer og nogle gange sker der det, at vi ubevidst har fået en opfattelse eller overbevisning, som hverken støtter os selv eller vores omgivelser mere. Den fungerer måske som en blokering eller begrænsning, der bremser os i vores liv. Måske er symptomerne nedtrykthed, angst, forvirring, hovedpine, søvnløshed, lavt selvværd, eksamensskræk el.lign. men ved hjælp af de blide og effektive NLP værktøjer kan vi ’opdatere’ vores tankemønstre og fjerne vores begrænsninger og på den måde frigive energi til at opleve verden mere positivt og med større rummelighed, så vi kan nyde mere livsglæde og livskvalitet.

Hvad kan NLP hjælpe imod?

Som nævnt ovenfor kan kroppen forsøge at ’råbe os op’ på forskellige måder, når der er en indre ubalance og ligesom vi alle sammen opfatter virkeligheden forskelligt, vil vi også reagere forskelligt på vores indre tilstand, så jeg vil forslå dig at ringe eller skrive en e-mail , så vi kan tale om, hvad netop du har brug for.

Fakta om NLP

NLP blev udviklet i midten af 70'erne af sprogprofessoren John Grinder og Gestaltterapeuten og datalogen Richard Bandler. De var af den opfattelse, at den traditionelle psykologi drejede sig for meget om at finde problemerne og hvordan de var opstået og for lidt om, hvordan man kommer videre med nye ressourcer og en ny forståelse.

De ønskede at udvikle nogle virkningsfulde metoder til personlig udvikling.

De startede med at studere 3 terapeuter, som var særdeles dygtige indenfor hver deres område: Fritz Perls, den nyskabende psykoterapeut som grundlagde Gestaltterapi, Virginia Satir, en udsædvanlig familieterapeut, som var i stand til at afklare mange familierelationer, som andre terapeuter fandt uløselige, og den verdensberømte hypnoseterapeut Milton Erickson. Bandler og Grinder ønskede at finde ud af, hvad det er, der gør, at nogle mennesker er specielt velfungerende. (en bestemt situation kan f.eks. påvirke ét menneske meget negativt, mens en anden vil opleve samme situation som en udfordring eller måske som noget, der slet ikke er vigtigt).

Bandler og Grinder fandt ud af, hvilke ubevidste sindsprocesser det er, der styrer en lang række menneskelige evner og kvaliteter, de opdagede, at disse ubevidste sindsprocesser ikke alene kunne afdækkes, de kunne også læres af andre, som ikke var naturtalenter. En form for genvej til positive ressourcer.

Adskillige dygtige mennesker har siden da videreudviklet NLP, specielt Robert Dilts har udviklet mange metoder, som vi bruger i dag.

Siden da er det gået stærkt, i dag bruges NLP indenfor mange områder bl.a.:

– Personlig udvikling: evnen til at opnå et positivt selvværd og selvtillid.

– Målsætning: evnen til at kende til og opnå hvad man vil.

– Kommunikation/management: evnen til at blive forstået og forstå andre bedre.

– Sport: øge sine præstationer ved at visualisere sig selv i mål og fjerne evt. begrænsninger.