Velkommen til Hypnosesjælland

Hypnosesjælland sundhed og trivsel

De etiske regler udgør bindende retningslinjer for alle uddannet psykoterapeuter

De etiske regler tjener som forpligtende retningslinjer for alle uddannede terapeuter, der praktiserer hypnose/NLP-terapi, undervisning, personlig udvikling, coaching eller lignende. Terapeutens primære mål er at fremme klientens personlige og psykiske udvikling samt sundhed. I denne sammenhæng skal respekt og hensyntagen til klienten altid prioriteres over terapeutens personlige interesser.

Forholdet mellem terapeuten og klienten er bygget på respekt for ethvert menneskes ret til personlig integritet, som ikke må krænkes. Tavshedspligt gælder for alle oplysninger om klienten, medmindre det udgør en risiko for fare på liv eller velfærd, hvor terapeuten ikke er underlagt tavshedspligt. Indhentning og videregivelse af oplysninger om klienten kræver klientens samtykke.

Terapeuten opbevarer en nøje ført journal, der indeholder væsentlige hovedpunkter i samarbejdet med klienten, og denne skal opbevares forsvarligt for at forebygge misbrug af materialet. Klienten skal informeres om retten til at se udtalelser, som terapeuten har udfærdiget om klienten.

Enhver optagelse på lyd eller video samt afspilning heraf kræver altid klientens samtykke, og ved anvendelse over for tredjepart kræves altid klientens skriftlige tilladelse. Deltagerne i gruppeprocesser skal enes om at iagttage tavshedspligt.

Terapeuten må under ingen omstændigheder udnytte sin position og viden som terapeut til skade for klienten. Forretningsmæssig tilknytning til en klient skal undgås, hvis denne kan risikere at føre til en ikke-professionel kontaktform.

Terapeuten har pligt til at henvise klienten til en anden behandling, hvis vedkommende ikke er kompetent til at arbejde med de problemer, klienten har. Har terapeuten påbegyndt en terapi, er han/hun ansvarlig for at afslutte den terapeutisk forsvarligt, eventuelt ved viderehenvisning til en anden kvalificeret terapeut.

Forholdet til kollegaer indebærer, at terapeuten skal udvise kollegial hensyntagen. Hvis en terapeut bliver opmærksom på, at en kollega bryder de etiske regler, har vedkommende pligt til at påpege det over for kollegaen og om nødvendigt rette henvendelse til relevante myndigheder. Disse regler danner et solidt etisk fundament, der sikrer klientens velbefindende og professionalisme i terapeutiske praksisser

Find indre ro og balance

Jeg er her for at hjælpe dig med at finde indre ro og balance. Uanset om du lider af angst, depression eller stress, tilbyder jeg skræddersyede terapiløsninger, der passer til dine behov. Tag det første skridt mod at forbedre dit mentale helbred ved at kontakte mig i dag.