Spørgsmål og svar om hypnose og hypnoseterapi

1.Hvordan foregår en hypnoseterapi-session?


Når man kommer til hypnoseterapi, starter man med en samtale, der afdækker problemet. Man taler om, hvordan man ønsker at have det i stedet for problemet, således at det bliver klart, i hvilken retning, man vil gå. Har man været i hypnose tidligere, tales om, hvilke fremskridt, der er opnået, og hvordan man kommer videre. 

Når samtalen er færdig, gør man sig parat i en behagelig stol og slapper af. Under hele forløbet vil hypnotisøren guide alt, hvad der foregår.

Selve hypnosen starter som regel med, at man ledes ind i en ind i en meget behagelig og dyb, afslappet tilstand. I denne tilstand giver hypnotisøren forskellige instruktioner til underbevidstheden eller det ubevidste sind.

Disse instruktioner påvirker sindet således, at det ændrer gamle mønstre og fremover får nye og bedre muligheder for at reagere. I nogle tilfælde vil hypnotisøren bede personens ubevidste give forskellige signaler for at checke, at processen forløber, som den skal. Hvordan det foregår, bliver aftalt undervejs. 

Når hypnosen er færdig, bliver man på en blid og behagelig måde ledt tilbage til virkeligheden igen. Man får al den tid, der er brug for, så man kommer tilbage og har det behageligt, er helt vågen og tilstede førend man går ud i den pulserende hverdag igen.